+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Zawoja dw 21

Dom z bali drew­nia­nych. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem, wyj­ściem na za­da­szo­ny taras i scho­da­mi na pod­da­sze. Pokój, ła­zien­ka, ko­tłow­nia, wia­tro­łap. Na pod­da­szu trzy po­ko­je, ła­zien­ka i ko­mu­ni­ka­cja. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 5,95 m²
1.2 salon/kuchnia 32,64 m²
1.3 pokój 10,63 m²
1.4 łazienka 4,69 m²
1.5 kotłownia 4,78 m²
razem: 58,69 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 4,56 (8,78) m²
2.2 pokój 14,67 (22,62) m²
2.3 łazienka 3,21 (6,38) m²
2.4 pokój 6,66 (9,90) m²
2.5 pokój 7,25 (11,35) m²
razem: 36,35 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)