+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Zawoja dw 25

Dom z bali. Na par­te­rze duży salon z kuch­nią, ko­min­kiem, scho­da­mi na pod­da­sze oraz wyj­ściem na za­da­szo­ny taras. Pokój, ła­zien­ka, ko­tłow­nia, po­miesz­cze­nie go­spo­dar­cze, ko­ry­tarz oraz garaż. Na pod­da­szu czte­ry wy­god­ne po­ko­je, gar­de­ro­ba, ła­zien­ka oraz ko­mu­ni­ka­cja. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku oraz dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie oraz ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 korytarz 7,99 m²
1.2 kotłownia 5,30 m²
1.3 pom. gosp. 2,73 m²
1.4 łazienka 3,03 m²
1.5 salon+kuchnia 33,05 m²
1.6 pokój 10,76 m²
1.7 garaż 25,65 m²
razem: 88,51 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 14,55 (19,34) m²
2.2 pokój 7,60 (12,78) m²
2.3 pokój 7,60 (12,78) m²
2.4 gabinet 3,67 (8,27) m²
2.5 pokój 14,05 (20,24) m²
2.6 garderoba 2,44 (7,00) m²
2.7 łazienka 7,35 (11,32) m²
razem: 57,26 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)