+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Zawoja dw 39

Dom z bali drew­nia­nych. Pod­piw­ni­czo­ny. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem, wyj­ściem na za­da­szo­ny taras i scho­da­mi. Pokój, wia­tro­łap, ła­zien­ka, gar­de­ro­ba. Na pod­da­szu trzy po­ko­je, ła­zien­ka i ko­mu­ni­ka­cja. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 6,81 m²
1.2 kuchnia, salon 38,06 m²
1.3 pokój 10,06 m²
1.4 łazienka 4,89 m²
1.5 garderoba 5,92 m²
razem: 65,74 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 5,15 (5,30) m²
2.2 pokój 18,09 (27,20) m²
2.3 łazienka 4,17 (7,50) m²
2.4 pokój 6,84 (10,62) m²
2.5 pokój 7,15 (10,93) m²
razem: 41,40 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)

Piwnica

0.1 komunikacja 8,78 m²
0.2 piwnica 14,53 m²
0.3 piwnica 16,44 m²
0.4 piwnica 27,47 m²
razem: 67,22 m²