+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Zawoja dw 43

Dom z bali drew­nia­nych. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem, wyj­ściem na taras i scho­da­mi na pod­da­sze. Pokój, ła­zien­ka, ko­mu­ni­ka­cja, ła­zien­ka, po­miesz­cze­nie go­spo­dar­cze i ko­tłow­nia. Na pod­da­szu dwa po­ko­je, ła­zien­ka, strych i ko­mu­ni­ka­cja. Zwar­te bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie oraz ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 komunikacja 9,86 m²
1.2 salon 23,02 m²
1.3 kuchnia 8,85 m²
1.4 łazienka 6,39 m²
1.5 pokój 11,48 m²
1.6 pom. gospodarcze 15,40 m²
1.7 kotłownia 6,56 m²
razem: 81,56 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 6,47 (6,47) m²
2.2 pokój 18,91 (24,86) m²
2.3 łazienka 8,92 (11,55) m²
2.4 pokój 8,50 (11,48) m²
2.5 strych 13,77 (22,74) m²
razem: 56,57 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)