+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Zawoja dw 53

Dom z bali drew­nia­nych. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem, wyj­ściem na taras i scho­da­mi na pod­da­sze. Dwa po­ko­je, dwie ła­zien­ki, dwa wia­tro­ła­py. Na pod­da­szu trzy po­ko­je, dwie ła­zien­ki, bal­kon i ko­mu­ni­ka­cja. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 4,26 m²
1.2 korytarz 3,52 m²
1.3 salon+schody 22,83 m²
1.4 kuchnia 8,73 m²
1.5 pokój 11,77 m²
1.6 łazienka 6,68 m²
1.7 komunikacja 4,28 m²
1.8 łazienka 6,44 m²
1.9 pokój 10,55 m²
1.10 wiatrołap 2,70 m²
razem: 81,76 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 6,64 (6,64) m²
2.2 pokój 18,24 (24,28) m²
2.3 łazienka 9,06 (11,83) m²
2.4 pokój 8,54 (11,77) m²
2.5 pokój 12,12 (15,18) m²
2.6 łazienka 4,64 (7,47) m²
razem: 59,24 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)