+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Zawoja dw 63

Dom z bali. Na par­te­rze duży salon z anek­sem ku­chen­nym, scho­da­mi na pod­da­sze oraz wyj­ściem na duży, za­da­szo­ny taras. Pokój, ła­zien­ka, ko­ry­tarz oraz po­miesz­cze­nie go­spo­dar­cze. Na pod­da­szu trzy po­ko­je, ła­zien­ka, ko­mu­ni­ka­cja oraz strych. Wyj­ście na bal­kon z ko­mu­ni­ka­cji. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 korytarz 6,49 m²
1.2 salon 23,47 m²
1.3 kuchnia 9,10 m²
1.4 łazienka 7,80 m²
1.5 pokój 9,24 m²
1.6 pom. gosp. 22,88 m²
razem: 78,98 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 10,13 (10,13) m²
2.2 pokój 8,78 (12,19) m²
2.3 pokój 9,08 (12,40) m²
2.4 łazienka 3,66 (5,98) m²
2.5 pokój 6,51 (9,24) m²
2.6 strych 13,34 (22,55) m²
razem: 51,50 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)