+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Zawoja dw 7

Nie­wiel­ki dom par­te­ro­wy, który może słu­żyć rów­nież jako dom let­ni­sko­wy. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku oraz dwu­spa­do­wy dach o pro­stej kon­struk­cji za­pew­nia­ją ni­skie kosz­ty bu­do­wy i eks­plo­ata­cji. W pro­gra­mie salon z anek­sem ku­chen­nym, dwie sy­pial­nie, ła­zien­ka i wy­dzie­lo­na ko­tłow­nia.

Parter

1.1 wiatrołap 5,25 m²
1.2 kotłownia 5,63 m²
1.3 korytarz 4,68 m²
1.4 kuchnia, salon 28,71 m²
1.5 łazienka 7,12 m²
1.6 pokój 13,57 m²
1.7 pokój 9,92 m²
razem: 74,88 m²