+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Zawoja dw 77

Dom z bali. Na par­te­rze salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem i wyj­ściem na za­da­szo­ny taras. Dwa po­ko­je, ła­zien­ka, po­miesz­cze­nie go­spo­dar­cze, ko­ry­tarz, wia­tro­łap. Na pod­da­szu pokój, ła­zien­ka, gar­de­ro­ba oraz an­tre­so­la z wi­do­kiem na część sa­lo­nu. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie oraz ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 5,03 m²
1.2 pom.gosp. 3,62 m²
1.3 korytarz 3,77 m²
1.4 pokój 11,43 m²
1.5 pokój 13,16 m²
1.6 łazienka 6,31 m²
1.7 kuchnia, salon 28,59 m²
razem: 71,91 m²

Poddasze

2.1 antresola 11,12 (16,48) m²
2.2 pokój 22,47 (32,10) m²
2.3 łazienka 4,17 (6,63) m²
2.4 garderoba 2,93 (5,16) m²
razem: 40,69 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)