+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Zawoja dw

Dom z bali drew­nia­nych . Ze­wnętrz­ny wy­gląd na­wią­zu­je do tra­dy­cji domów gó­ral­skich a układ funk­cjo­nal­ny we­wnątrz jest współ­cze­sny. 5 pokoi, 2 ła­zien­ki, ko­tłow­nia. Salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem, scho­da­mi na pod­da­sze i wyj­ściem na taras. Pokój, ła­zien­ka, wia­tro­łap, ko­tłow­nia. Na pod­da­szu 3 po­ko­je i ła­zien­ka. Dom miesz­kal­ny, który może być domem let­ni­sko­wym.

Parter

1.1 wiatrołap 5,75 m²
1.2 salon z aneksem kuchennym 31,32 m²
1.3 pokój 8,84 m²
1.4 łazienka 4,59 m²
1.5 kotłownia 4,77 m²
razem: 55,27 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 4,86 (9,69) m²
2.2 pokój 15,14 (24,32) m²
2.3 łazienka 3,14 (6,53) m²
2.4 pokój 6,09 (9,57) m²
2.5 pokój 6,13 (9,96) m²
razem: 35,36 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)