+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Zawoja dw3

Dom o atrak­cyj­nej ar­chi­tek­tu­rze na­wią­zu­ją­cej do tra­dy­cji domów gó­ral­skich. Na nie­du­żej po­wierzch­ni za­pro­jek­to­wa­no czte­ry po­ko­je, otwar­ty na kuch­nię duży salon, dwie ła­zien­ki i ko­tłow­nię. W sa­lo­nie ko­mi­nek i wyj­ście na spory, za­da­szo­ny taras.

Parter

1.1 wiatrołap 6,70 m²
1.2 kuchnia, salon 38,01 m²
1.3 pokój 9,96 m²
1.4 łazienka 4,63 m²
1.5 kotłownia 6,19 m²
razem: 65,49 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 5,34 (5,49) m²
2.2 pokój 18,45 (27,83) m²
2.3 łazienka 3,64 (6,70) m²
2.4 pokój 6,91 (10,69) m²
2.5 pokój 7,14 (10,93) m²
razem: 41,48 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)