+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Alamowo 3dwk

Dom z bali drew­nia­nych. Par­te­ro­wy. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem i wyj­ściem na taras. Trzy po­ko­je, ła­zien­ka, wc, wia­tro­łap i ko­tłow­nia. Pod­da­sze nie­użyt­ko­we. Wyj­ściem na pod­da­sze scho­da­mi z wia­tro­ła­pu. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­jaj szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 11,62 m²
1.2 komunikacja 10,78 m²
1.3 kuchnia, salon 42,41 m²
1.4 pokój 13,22 m²
1.5 pokój 18,63 m²
1.6 łazienka 5,11 m²
1.7 wc 1,87 m²
1.8 pokój 11,94 m²
1.9 kotłownia 5,46 m²
razem: 121,04 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 7,09 (7,09) m²
2.2 strych 65,92 (112,95) m²
razem: 73,01 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)