+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Bartne dw 15e

Dom z bali drew­nia­nych. Pod­piw­ni­czo­ny. Na par­te­rze duży salon z anek­sem ku­chen­nym oraz ko­min­kiem. Pokój, ła­zien­ka, ko­mu­ni­ka­cja, wia­tro­łap. Na pod­da­szu dwa wy­god­ne po­ko­je,duża ła­zien­ka, gar­de­ro­ba, ko­mu­ni­ka­cja oraz bal­kon. W pod­piw­ni­cze­niu garaż, dwie piw­ni­ce oraz ko­mu­ni­ka­cja. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku oraz dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie oraz ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 3,33 m²
1.2 komunikacja 6,80 m²
1.3 pokój 8,82 m²
1.4 łazienka 7,08 m²
1.5 salon z aneksem kuchennym 30,66 m²
razem: 56,69 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 2,58 (2,58) m²
2.2 pokój 10,32 (14,63) m²
2.3 pokój 10,34 (15,77) m²
2.4 łazienka 9,60 (14,54) m²
2.5 garderoba 9,62 (13,58) m²
razem: 42,46 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)

Piwnica

0.1 komunikacja 3,36 m²
0.2 piwnica 13,68 m²
0.3 piwnica 11,06 m²
0.4 garaż 31,80 m²
razem: 59,90 m²