+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Bolesławice 15 dw

Dom z bali drew­nia­nych. Duży salon z ko­min­kiem, wyj­ścia­mi na taras i scho­da­mi na pod­da­sze, kuch­nia, pokój, ko­tłow­nia, wia­tro­łap i ko­ry­tarz. Na pod­da­szu trzy po­ko­je, ła­zien­ka, ko­mu­ni­ka­cja i bal­kon. Zwar­ta bryła bu­dyn­ki i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją ła­twej i szyb­kiej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 4,98 m²
1.2 kuchnia 13,92 m²
1.3 salon 49,42 m²
1.4 pokój 11,13 m²
1.5 łazienka 4,68 m²
1.6 korytarz 2,50 m²
1.7 kotłownia 5,66 m²
razem: 92,29 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 6,91 (7,12) m²
2.2 strych 6,25 (11,52) m²
2.3 łazienka 5,56 (5,74) m²
2.4 pokój 7,62 (12,80) m²
2.5 pokój 14,19 (14,63) m²
2.6 pokój 30,10 (43,18) m²
razem: 70,63 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)