+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Bolesławice dw

Dom z pod­da­szem użyt­ko­wym. Wej­ście do bu­dyn­ku po­przez pod­cień, wia­tro­łap z miej­scem na szafę. Duży salon z ko­min­kiem i scho­da­mi na pod­da­sze. Taras ziem­ny czę­ścio­wo za­da­szo­ny. Wy­god­na kuch­nia, pokój i ła­zien­ka to po­zo­sta­łe po­miesz­cze­nia na par­te­rze. Na pod­da­szu trzy po­ko­je róż­ne­go me­tra­żu, ła­zien­ka, gar­de­ro­ba.

Parter

1.1 wiatrołap 7,65 m²
1.2 kuchnia 13,49 m²
1.3 salon 41,43 m²
1.4 pokój 10,79 m²
1.5 łazienka 5,79 m²
1.6 korytarz 3,16 m²
razem: 82,31 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 7,25 (9,48) m²
2.2 korytarz 3,35 (3,45) m²
2.3 strych 5,69 (11,31) m²
2.4 łazienka 5,71 (5,89) m²
2.5 pokój 7,25 (12,83) m²
2.6 pokój 14,26 (14,71) m²
2.7 pokój 29,13 (43,17) m²
razem: 72,64 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)