+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Bolesławice małe 36 dw tx

Dom z bali drew­nia­nych. Duży salon z ja­dal­nią, wy­po­czyn­kiem, ko­min­kiem, scho­da­mi na pod­da­sze, wyj­ściem na za­da­szo­ny taras i przej­ściem do kuch­ni. Duża kuch­nia, wia­tro­łap, ła­zien­ka. Na pod­da­szu trzy po­ko­je, dwie ła­zien­ki, gar­de­ro­ba i ko­mu­ni­ka­cja. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 6,27 m²
1.2 kuchnia 12,55 m²
1.3 salon 42,40 m²
1.4 kuchnia 7,44 m²
razem: 68,66 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 6,00 (6,19) m²
2.2 pokój 14,00 (17,20) m²
2.3 garderoba 4,27 (6,25) m²
2.4 łazienka 4,09 (6,67) m²
2.5 pokój 11,57 (11,97) m²
2.6 pokój 7,98 (10,81) m²
2.7 łazienka 6,24 (8,13) m²
razem: 54,15 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)