+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Brzeg wąski dw

Dom z bali drew­nia­nych. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem, scho­da­mi na pod­da­sze i wyj­ściem na za­da­szo­ny taras. Pokój, ła­zien­ka, ko­tłow­nia, wia­tro­łap. Na pod­da­szu czte­ry po­ko­je, ła­zien­ka i ko­mu­ni­ka­cja. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 6,18 m²
1.2 kotłownia 5,92 m²
1.3 łazienka 6,55 m²
1.4 pokój 12,99 m²
1.5 salon 35,41 m²
1.6 kuchnia 9,33 m²
razem: 76,38 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 7,30 (7,30) m²
2.2 pokój 11,01 (15,78) m²
2.3 pokój 9,60 (13,23) m²
2.4 łazienka 4,50 (8,36) m²
2.5 pokój 9,24 (13,12) m²
2.6 pokój 9,31 (13,36) m²
razem: 50,96 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)