+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Chmielniki małe dw 17k

Dom z użyt­ko­wym pod­da­szem o bar­dzo cie­ka­wej ar­chi­tek­tu­rze. W stre­fie dzien­nej na par­te­rze duży salon z anek­sem ku­chen­nym, po­nad­to do­dat­ko­wy pokój, ła­zien­ka i gar­de­ro­ba. W stre­fie noc­nej na pod­da­szu znaj­du­ją się trzy sy­pial­nie i ła­zien­ka. Do­bu­do­wa­ny garaż i usy­tu­owa­na na jego prze­dłu­że­niu ko­tłow­nia sta­no­wią uzu­peł­nie­nie pro­gra­mu funk­cjo­nal­ne­go domu.

Parter

1.1 wiatrołap 5,99 m²
1.2 salon/kuchnia 48,47 m²
1.3 komunikacja 4,27 m²
1.4 garderoba 3,33 m²
1.5 łazienka 7,57 m²
1.6 spiżarka 2,10 m²
1.7 pokój 12,23 m²
1.8 garaż 19,69 m²
1.9 kotłownia 7,92 m²
razem: 111,57 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 9,10 (14,04) m²
2.2 pokój 9,16 (16,72) m²
2.3 pokój 9,89 (17,89) m²
2.4 pokój 20,08 (30,89) m²
2.5 łazienka 7,02 (13,34) m²
razem: 55,25 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)