+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Chmielniki małe dw 22

Dom drew­nia­ny z bali. .Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem i wyj­ściem na taras. Pokój, ła­zien­ka, wia­tro­łap z miej­scem na szafy, po­miesz­cze­nie go­spo­dar­cze i scho­dy na pod­da­sze. Na pod­da­szu trzy po­ko­je, ła­zien­ka, ko­mu­ni­ka­cja, an­tre­so­la i pusta prze­strzeń nad czę­ścią sa­lo­nu.

Parter

1.1 wiatrołap 9,58 m²
1.2 komunikacja 4,15 m²
1.3 salon 30,70 m²
1.4 kuchnia 11,11 m²
1.5 pom. gosp. 4,30 m²
1.6 komunikacja 1,98 m²
1.7 łazienka 9,52 m²
1.8 pokój 12,37 m²
razem: 83,71 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 9,58 (16,56) m²
2.2 pokój 8,87 (17,56) m²
2.3 łazienka 5,16 (11,38) m²
2.4 pokój 8,41 (12,21) m²
2.5 pokój 11,69 (20,85) m²
razem: 43,71 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)