+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Chmielniki średnie r1

Par­te­ro­wy dom o bar­dzo funk­cjo­nal­nym ukła­dzie po­miesz­czeń. Ko­mi­nek w sa­lo­nie z moż­li­wo­ścią roz­pro­wa­dze­nia cie­pła. Wy­dzie­lo­na ko­tłow­nia i spi­żar­ka. Kuch­nia czę­ścio­wo otwar­ta na salon, trzy sy­pial­nie w tym jedna z gar­de­ro­bą.

Parter

1.1 wiatrołap 9,07 m²
1.2 spiżarka 3,76 m²
1.3 kotłownia 4,14 m²
1.4 komunikacja 13,24 m²
1.5 wc 1,80 m²
1.6 pokój 13,21 m²
1.7 garderoba 2,99 m²
1.8 łazienka 6,72 m²
1.9 pokój 14,54 m²
1.10 pokój 13,27 m²
1.11 salon 28,27 m²
1.12 kuchnia 14,26 m²
razem: 125,27 m²