+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Chmielno dw

Dom z bali drew­nia­nych. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem, wyj­ściem na taras i scho­da­mi na pod­da­sze. Pokój. ła­zien­ka, ko­tłow­nia, wia­tro­łap. Na pod­da­szu czte­ry po­ko­je, ła­zien­ka, ko­mu­ni­ka­cja i bal­kon. Zwar­te bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie oraz ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 6,10 m²
1.2 kotłownia 5,28 m²
1.3 salon 63,12 m²
1.4 kuchnia 10,05 m²
1.5 łazienka 4,59 m²
1.6 pokój 9,06 m²
razem: 98,20 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 11,94 (11,94) m²
2.2 pokój 12,59 (18,36) m²
2.3 garderoba 2,86 (4,47) m²
2.4 pokój 13,88 (20,17) m²
2.5 pokój 6,80 (13,17) m²
2.6 pokój 9,37 (10,36) m²
2.7 łazienka 6,36 (12,74) m²
razem: 63,80 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)