+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Chmielów dw 15

Par­te­ro­wy dom z pod­da­szem miesz­kal­nym. Na par­te­rze prze­stron­ny salon po­łą­czo­ny z anek­sem ku­chen­nym. Wyj­ście z sa­lo­nu na duży ziem­ny taras, w sa­lo­nie ko­mi­nek. Do­dat­ko­wy pokój, ła­zien­ka i ko­tłow­nia. Na pod­da­szu trzy po­ko­je, w tym jeden re­kre­acyj­ny z cał­ko­wi­cie prze­szklo­ną ścia­ną szczy­to­wą.

Parter

1.1 wiatrołap 7,76 m²
1.2 salon 39,60 m²
1.3 komunikacja 4,58 m²
1.4 łazienka 7,05 m²
1.5 kotłownia 10,14 m²
1.6 pokój 16,54 m²
razem: 85,67 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 5,77 (10,95) m²
2.2 wc 5,52 (14,28) m²
2.3 pokój 7,29 (13,30) m²
2.4 pokój 9,19 (18,82) m²
2.5 garderoba 5,10 (10,49) m²
2.6 pokój rekreacyjny 13,74 (25,75) m²
razem: 46,61 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)