+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Chmielów dw 45

Dom z bali. Par­te­ro­wy. Duży salon z kuch­nią, ko­min­kiem oraz wyj­ścia­mi na taras. Pokój, ła­zien­ka, ko­tłow­nia, ko­mu­ni­ka­cja, wia­tro­łap. Z wia­tro­ła­pu scho­dy pro­wa­dzą­ce na pod­da­sze. Na pod­da­szu strych. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku oraz dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 10,27 m²
1.2 kuchnia, salon 48,79 m²
1.3 komunikacja 4,73 m²
1.4 kotłownia 7,29 m²
1.5 łazienka 10,45 m²
1.6 pokój 17,05 m²
razem: 98,58 m²

Poddasze

2.1 strych 60,61 (98,55) m²
razem: 60,61 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)