+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Chmielowo dw

Dom z bali drew­nia­nych. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem i wyj­ściem na za­da­szo­ny taras. Pokój, ła­zien­ka, wia­tro­łap, ko­mu­ni­ka­cja i po­miesz­cze­nie go­spo­dar­cze. Garaż i ko­tłow­nia. Na pod­da­szu trzy po­ko­je, ła­zien­ka, gar­de­ro­ba ko­mu­ni­ka­cja i strych. Zwar­te bryła bu­dyn­ki i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 4,61 m²
1.2 garderoba 2,60 m²
1.3 komunikacja 4,90 m²
1.4 kuchnia, salon 38,73 m²
1.5 łazienka 9,29 m²
1.6 pokój 11,25 m²
1.7 korytarz 2,42 m²
1.8 garaż 22,00 m²
1.9 kotłownia 5,68 m²
razem: 101,48 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 9,28 (9,28) m²
2.2 pokój 9,88 (12,51) m²
2.3 garderoba 2,32 (4,21) m²
2.4 pokój 16,46 (18,70) m²
2.5 pokój 16,98 (24,58) m²
2.6 łazienka 6,71 (10,72) m²
2.7 strych 17,21 (29,55) m²
razem: 78,84 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)