+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Cisów 3dw

Dom z bali. Na par­te­rze duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem, scho­da­mi na pod­da­sze i wyj­ścia­mi na czę­ścio­wo za­da­szo­ny taras, ła­zien­ka, wia­tro­łap. Na pod­da­szu trzy po­ko­je, ła­zien­ka, ko­mu­ni­ka­cja. Dwa bal­ko­ny. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie oraz ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 5,29 m²
1.2 łazienka 7,75 m²
1.3 salon z aneksem kuchennym 49,57 m²
razem: 62,61 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 5,12 (5,12) m²
2.2 pokój 8,69 (9,67) m²
2.3 pokój 13,19 (15,70) m²
2.4 pokój 9,43 (13,51) m²
2.5 łazienka 5,94 (10,02) m²
razem: 42,37 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)