+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Rytowo dw 39

Dom z bali drew­nia­nych. Pod­piw­ni­czo­ny. Na par­te­rze duży salon z kuch­nią, ko­min­kiem oraz wyj­ściem na za­da­szo­ny taras. Ła­zien­ka, gar­de­ro­ba, wia­tro­łap. Na pod­da­szu trzy po­ko­je, ła­zien­ka i ko­mu­ni­ka­cja. W piw­ni­cach ko­tłow­nia i pral­nia. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 4,68 m²
1.2 łazienka 6,68 m²
1.3 garderoba 4,92 m²
1.4 salon+kuchnia 46,26 m²
razem: 62,54 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 5,34 (8,15) m²
2.2 pokój 8,05 (13,86) m²
2.3 pokój 17,12 (21,07) m²
2.4 pokój 9,57 (14,24) m²
2.5 łazienka 5,44 (8,29) m²
razem: 45,52 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)

Piwnica

0.1 kotłownia 35,08 m²
0.2 pralnia 36,10 m²
razem: 71,18 m²