+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Rytowo dw9

W pełni pod­piw­ni­czo­ny dom z pod­da­szem użyt­ko­wym. Na par­te­rze stre­fa dzien­na – salon z anek­sem ku­chen­nym. W sa­lo­nie ko­mi­nek i wyj­ście na taras. W stre­fie wej­ścio­wej ła­zien­ka i do­stęp­na z wia­tro­ła­pu gar­de­ro­ba. Na pod­da­szu stre­fa nocna na którą skła­da­ją się trzy sy­pial­nie – dwie z nich po­sia­da­ją wyj­ście na bal­kon i ła­zien­ka. Za­ple­cze go­spo­dar­cze za­pro­jek­to­wa­no w pod­piw­ni­cze­niu. Dom na­da­je się do usy­tu­owa­nia na wą­skiej dział­ce.

Parter

1.1 wiatrołap 3,29 m²
1.2 łazienka 4,26 m²
1.3 garderoba 2,82 m²
1.4 kuchnia, salon 42,57 m²
razem: 52,94 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 5,64 (8,15) m²
2.2 pokój 7,56 (11,60) m²
2.3 pokój 13,02 (20,24) m²
2.4 pokój 6,87 (10,25) m²
2.5 łazienka 3,65 (5,36) m²
razem: 36,74 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)

Piwnica

0.1 kotłownia 32,18 m²
0.2 pralnia 28,56 m²
razem: 60,74 m²