+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Świdnica mała dw 43

Nie­du­ży dom z bali drew­nia­nych. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, wyj­ścia­mi na za­da­szo­ny taras i scho­da­mi na pod­da­sze. Ła­zien­ka, ko­tłow­nia i wia­tro­łap. Na pod­da­szu trzy po­ko­je, ko­mu­ni­ka­cja, ła­zien­ka i bal­kon. Zwar­ta bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i tanie bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 3,28 m²
1.2 kotłownia 6,72 m²
1.3 łazienka 5,50 m²
1.4 salon 30,59 m²
1.5 kuchnia 5,60 m²
razem: 51,69 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 2,70 (2,70) m²
2.2 pokój 8,98 (13,72) m²
2.3 pokój 11,37 (17,80) m²
2.4 pokój 10,07 (14,43) m²
2.5 łazienka 5,46 (8,31) m²
razem: 38,58 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)