+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Żarnowiec 5dw

Dom z bali drew­nia­nych. Duży salon z anek­sem ku­chen­nym, ko­min­kiem, wyj­ścia­mi na taras i scho­da­mi na pod­da­sze. Pokój, ła­zien­ka, wia­tro­łap i ko­tłow­nia. Na pod­da­szu czte­ry po­ko­je, ła­zien­ka, ko­mu­ni­ka­cja i bal­kon.Zwar­te bryła bu­dyn­ku i dach dwu­spa­do­wy sprzy­ja­ją szyb­kiej i ta­niej bu­do­wie i ni­skim kosz­tom eks­plo­ata­cji.

Parter

1.1 wiatrołap 6,78 m²
1.2 salon/kuchnia 50,44 m²
1.3 pokój 14,05 m²
1.4 łazienka 7,91 m²
1.5 kotłownia 8,77 m²
razem: 87,95 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 6,21 (6,21) m²
2.2 pokój 16,18 (20,03) m²
2.3 pokój 15,68 (19,08) m²
2.4 łazienka 8,20 (8,45) m²
2.5 pokój 15,20 (18,38) m²
2.6 pokój 11,96 (15,07) m²
razem: 73,43 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)